• sahypa_banner

Aýal-gyzlar tötänleýin ýumşak elastik bel sport balaklary çal reňkli sport balaklary Belli aýallar klassik balak

Gysga düşündiriş:

NIXIYA egin-eşik öndürýän zawodda lomaý, ýöne ýokary hilli, ýöne ýokary hilli, aýakgap, eşik, balak, yubka, şortik, jeans we has aşaky aýal-gyzlary satyn alyň.Aslynda berýärsiňiz ...

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

NIXIYA tendensiýasyny satyn alyňEgin-eşik öndürýän zawodleggiler, oýun eşikleri, balak, yubka, şortik, jinsi we lomaý bahasy bilen has aşaky, ýöne bu ýerde ýokary hilli aýallar.

Aslynda eşikleriň dogry garyndysy we gabat gelmegi bilen şahsyýetiňize güýç berýärsiňiz.Geýýän zadyňyzy gowy görýän bolsaňyz, şahsyýetiňiz hasam öser.Muňa düşünip bilmersiňiz, ýöne çuňlugynda dogry bölek we reňk şahsyýet hökmünde kimdigiňiz hakda inçe habarlar iberýär.Moda diňe bir şahsyýetiňizi we keýpiňizi açyp görkezmek bilen çäklenmän, medeni durmuşyňyz üçinem gürleýär.

Şeýle-de bolsa, daşky görnüşiň ähmiýetini göz öňünde tutup, moda indi masştabyň ýokarsynda ýerleşdirildi.Şübhesiz, her ýaşdaky adamlar iň soňky stil we moda tendensiýalary bilen gyzyklanýar.Egin-eşik öndürýän zawod, dürli görnüşdäki we zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşli moda köýneklerini ýasaýar, sebäbi birine laýyk gelýän beýlekisi üçin dogry saýlama bolup biler.

1999-njy ýylda döredilen Guan Guangzhouou Niksia Garment Co., Ltd. Hytaýyň iň ösen ykdysady sebiti bolan Guanç Guangzhououda ýerleşýär.lt giň iş ýeri, ösen enjamlary bolan zawod we berk hil dolandyryş ulgamy bolan önümçilik liniýalary bar.NIXIYA, pattem dizaýn modeli dizaýn-çap-geýimleri gaýtadan işlemek ýaly müşderä bir gezeklik OEM hyzmatyny hödürläp bilýär.2000 inedördül metr meýdany tutýan häzirki wagtda 200-den gowrak işgärimiz bar.Häzirki wagtda önümlerimiziň 80% -den gowragyny dünýä eksport edýäris.Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik, müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.Esasy önümçilik köýnekleri, üstleri, aşaky bölekleri, eşikleri, balaklary we beýleki hünär önümçilik we gaýtadan işleýän kompaniýasy doly we ylmy hil dolandyryş ulgamyna eýedir.Dostlaryňyza baryp görmäge, ýol görkezmäge we işewür gepleşiklere hoş geldiňiz.

Önümiň beýany//sc04.alicdn.com/kf/H6f72062b2ad046daab8a544bdc28441fC/221541222/H6f72062b2ad046daab8a544bdc28441fC.png

//sc04.alicdn.com/kf/H840ee20369b048b3a219061acf5e29eeJ/221541222/H840ee20369b048b3a219061acf5e29eeJ.jpg

//sc04.alicdn.com/kf/H19fe848a9d2f480ba9a83a8f523f595dn/221541222/H19fe848a9d2f480ba9a83a8f523f595dn.jpg

//sc04.alicdn.com/kf/H65d52dd458d347ae80d17e154a82bb22d/221541222/H65d52dd458d347ae80d17e154a82bb22d.jpg

//sc04.alicdn.com/kf/H70e32aca8e8f4fe8beadfd27ee51575fH/221541222/H70e32aca8e8f4fe8beadfd27ee51575fH.jpg

//sc04.alicdn.com/kf/H83804e891c8b4cb5933a263d30db2ddef/221541222/H83804e891c8b4cb5933a263d30db2ddef.jpg

Spesifikasiýa

Haryt ady Aýal-gyzlar tötänleýin ýumşak elastik bel sport balaklary çal reňkli sport balaklary Belli aýallaryň klassiki balaklary
Marka Niksia
Ölçegi S-XXL
Stil NOOK TZ-895
Material Poliester
Dizaýn 10 ýyllyk iş tejribesi bolan dizaýnerlerimiz tarapyndan
Reňk Greý / Custöriteleşdirilen
Tehnologiýa gaty
Uzynlyk Topuk uzynlygy
Mysal üçin wagt 1) stilleriňizi düzmek isleseňiz 5-7 gün.
2) salgylanmak üçin bar bolan stilimiz üçin 1 gün.
MOQ 100 sany / reňk / dizaýn
Töleg T / T, West Union, Paypal, L / C.
Bellik Biziň öz markamyz we zawodlarymyz bar, şonuň üçin önümimize we görkezmämize esaslanýan her dürli material. Bäsdeşlik bahasy bar.
Is_Customized Hawa, logotip we beýleki nagyşlar bar.

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki: