• sahypa_banner

Lomaý aýallar owadan köýnek, tötänleýin uzyn köýnek

Gysga düşündiriş:

Owadan gül köýnekleri denim penjekleri, moda şarflar we kirpikli topuklar bilen ajaýyp görünýär.Bu tomus üçin ajaýyp görnüş.Saçyňyz aşak, saçyňyz ýokary, hakykatdanam dogry ýa-da ýalňyş ýol ýok ...

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Owadan gül köýnekleri denim penjekleri, moda şarflar we kirpikli topuklar bilen ajaýyp görünýär.Bu tomus üçin ajaýyp görnüş.Saçyňyz aşak, saçyňyz ýokary, gülli çap köýnek geýmegiň hakykatdanam dogry ýa-da ýalňyş usuly ýokmy?Maksi köýnek, ýa-da dyz uzynlygyndaky köýnek ýa-da kiçi köýnek, gül dizaýnlarymyz giň gerimli we hemmesini öz içine alýar.Egin-eşik öndürýän zawodlarymyzyň her ýylda 8000-den gowrak dizaýn öndürýändigine göz ýetirýäris we aşakdaky dollara jedel edip bilersiňiz, bu ýerde birnäçe gül dizaýnlary bolar.Gülli çap köýnekleriniň islendik ululykdaky ýokary derejeli we özüne çekiji saýlawdygyna düşünýäris we köýneklerimiziň her bir zenana laýyk gelmegi üçin köp işleýäris.OEM we ODM hyzmatlary bilen köýneklerimiziň ýokary hilli we göwünjeň boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.

Şonuň üçin NIXIYA toparymyzLomaý köýnek öndüriji, gül yzlary kolleksiýamyzy ýokary hilli we kämillik derejesine ýetirdi.Bizde dürli görnüşler, kolleksiýalar, tikin önümleri bar.Twentyigrimi ýyldan gowrak tejribe toplap, ýyllaryň üýtgemegine, moda ýalňyşlyklaryna we moda dozalaryna syn etdik, ýöne gül dizaýnynyň başyndan bäri berlen hormatynyň we söýgüsiniň peselendigini görmedik.

Dizaýn, ösüş we önümçilik proseslerinde Europeanewropa we Amerikan moda bazarlary bilen işlemekde 20+ ýyldan gowrak tejribämiz bar.Bizde ajaýyp dolandyryş topary, hünärmen dizaýn topary, berk hil gözegçilik ulgamy bar.Dizaýndan başlap eltişe çenli ähli ädimler berk gözegçilikde saklanýar.BiziňkiEgin-eşik öndürýän zawodGuanç Guangzhouou, Hytaý, Guangdong.Çalt moda çalşygy biziň artykmaçlygymyz, nusgalary taýýarlamaga 3 günümiz bar, her hepde 160 sany täze nusga, önümçilik kuwwaty aýda 2 000 000-den gowrak.Size zerur bolan islendik matanyň, modanyň ýa-da formatyň dürli görnüşlerini ýasap bileris: Köýnekler, ksubkalar, Toplar, Balaklar, Jübütler we başga-da islän zadyňyz.Müşderimiz bolmak üçin OEM, ODM, import edijiler, paýlaýjylar, lomaý satyjylar hoş geldiňiz.

Çalt Jikme-jiklikler

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:1 polbaga 1pc, soňam şol bir stil 1 uly gutuda.(paket talaplaryňyza görä ýasalyp bilner)


Önümiň spesifikasiýasy

Haryt ady

Lomaý aýallar owadan köýnek, tötänleýin uzyn köýnek

Marka Talabyňyz hökmünde
Ölçegi S / M / L / XL / XXL we ş.m.
Aziýa ululygy, Europeewropanyň ululygy, ABŞ ululygy we ş.m. ýaly ululykdaky söhbetdeşligiňizi kabul edýäris.
Stil NOOK. S-8438
Material 100% poliester
Dizaýn Uzyn ýeň
Reňk
(Çap ediş nusgasy)
Gül
Garnituralar Hiç
Tehnologiýa Marka nokady
Stiliň görnüşi Tötänleýin
Mysal üçin wagt 1) stilleriňizi düzmek isleseňiz 5-7 gün.
2) salgylanmak üçin bar bolan stilimiz üçin 1 gün.
MOQ 100 sany / reňk / dizaýn
Töleg T / T, West Union, Paypal, L / C.
Bellik Biziň öz markamyz bar, şonuň üçin önümimize we görkezmämize esaslanýan her dürli material.

Ölçegi

Täze duýgynyň ululygy diagrammasy S M L XL XXL
Büst 31.5 Inç 33.1 Inç 34.6 Inç 36.2 Inç 37.8 Inç
80CM 84CM 88CM 92CM 96CM
Bel 26.8 Inç 28.3 Inç 29.9 Inç 31.5 Inç 33.1 Inç
68CM 72CM 76CM 80CM 84CM
Kalp 33.1 Inç 34.6 Inç 36.2 Inç 37.8 Inç 39.4 Inç
84CM 88CM 92CM 96CM 100CM

Önümiň beýany

6073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-115


  • Öňki:
  • Indiki: