• sahypa_banner

OEM zawodynyň bahasy moda, egin ýeňsiz seksi aýal 1-nji alyjy

Gysga düşündiriş:

Ine, size moda bölekleri.NIXIYA egin-eşik öndürýän zawodda köp görnüşli we reňkli gyz eşiklerini öwreniň.Lomaý satyn almagyň iň gowy usuldygyny bilýärdiňizmi ...

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ine, size moda bölekleri.NIXIYA-da köp stil we reňkli iň soňky gyz eşiklerini öwreniňEgin-eşik öndürýän zawod.

Lomaý satyn almak gowy zatlary arzan bahadan satyn almagyň iň gowy usulydygyny bilýärdiňizmi?Öz işiňi başlamagy meýilleşdirýän bolsaň, ähli satuw bahasyndan ýük awtoulaglaryny satyn alyp, belligiňi goşup, mynasyp girdeji gazanmak üçin satyp bilersiňiz.Lomaý köýnek öndürijisinden satyn almak, bir üçegiň aşagynda dürli dizaýnlara girip biljekdigiňizi aňladyp biler.

Moda köýneklerini satyn almakçy bolsaňyz, egin-eşik öndürýän zawoddan satyn almak gowy pikir.Olarda dürli görnüşli stiller bar, bu bolsa soňky tendensiýalara eliňizi alyp bilmejekdigiňizi, arzan bahadan gowy hilli zatlary alyp bilersiňiz.Tutuş satuw bilen, köp mukdarda önüm satyn alýarsyňyz, bu bolsa iberiş çykdajylarynyň awtomatiki pesdigini aňladýar.Bu size ýokary girdeji gazanmaga we dürli zerurlyklary we islegleri bolan müşderilere hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.

Hytaýda ýerleşýän “Guangzhou Nixiya Garment Co., Ltd.” professional eşik we partiýa bezeg dizaýneri we öndürijisi, esasy önümlerimiz aýal eşikleridir.“Branding Businesses” -den “Amazon”, “Ali-Express”, “Alibaba” ýaly elektron söwda satyjylaryna müşderiler üçin OEM ODM hyzmatyny hödürlemekde uly tejribämiz bar.Birnäçe ýyllap daşary ýurt bazarlaryna üns berenimizden soň, ABŞ-nyň EUB CA MX bazarlaryndan müşderilere hyzmat etmekde has köp tejribe topladyk.Komponentlerimizi üpjün edijiler bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygymyzdan soň, iň gowy hyzmaty üpjün edip biljek biri-birimiz bilen berk we ygtybarly gatnaşyk gurduk: Ygtybarly hil, L / T, pes MOQ we çeýe önümçilik.

Çalt Jikme-jiklikler

Gaplamak we eltip bermek

Bukjanyň görnüşi:
1 polbaga 1pc, soňam şol bir stil 1 uly gutuda.(paket talaplaryňyza görä ýasalyp bilner)


Önümiň spesifikasiýasy

  1. Aýallar üçin ýokary hilli köýnek.
  2. Ölçegi: S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / ETC.
  3. Logotip we beýleki nagyşlar ýaly öz stiliňizi düzüp bilersiňiz.Pleae aşakda bize habar iberiň.
Haryt ady OEM zawodynyň bahasy moda egin ýeňsiz seksi aýal eşik
Marka Niksia
Ölçegi S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / ETC.
Stil NOOK JS-140
Material Trikota Mata mata
Dizaýn 10 ýyllyk iş tejribesi bolan dizaýnerlerimiz tarapyndan
Reňk Düzülip bilner
Tehnologiýa Trikota ..
Uzynlyk Gatyň uzynlygy
Mysal üçin wagt 1) stilleriňizi düzmek isleseňiz 5-7 gün.
2) salgylanmak üçin bar bolan stilimiz üçin 1 gün.
MOQ 100 sany
Töleg T / T, West Union, Paypal, L / C.
Bellik Biziň öz markamyz we zawodlarymyz bar, şonuň üçin önümimize we görkezmämize esaslanýan her dürli material. Bäsdeşlik bahasy bar.
Is_Customized Hawa, logotip we beýleki nagyşlar bar.

Önümiň beýany

6073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-115


  • Öňki:
  • Indiki: