• sahypa_banner

Gyzgyn satylýan Polka nokat çap ediş moda köýnegi ýaýly boýnuň gysga gysgyç ýeň ýeňli poliester dyzynyň uzynlygy aýallar köýnegi

Gysga düşündiriş:

Önümiň beýany Spesifikasiýa Önümiň ady gyzgyn satylýan Polka nokat çap etmek moda köýnegi ýaýly boýnuň gysga gysgyç ýeňli poliester dyzynyň uzynlygy aýal-gyzlar markasy nixiya Siz ...

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany//sc04.alicdn.com/kf/H611deed773f6443b806e3543e98524da6/221541222/H611deed773f6443b806e3543e98524da6.jpg

//sc04.alicdn.com/kf/H02f0b63ab0c7408ebba196362d8b4ac4p/221541222/H02f0b63ab0c7408ebba196362d8b4ac4p.jpg

Spesifikasiýa

Haryt ady Gyzgyn satylýan Polka nokat çap ediş moda köýnegi ýaýly boýnuň gysga gysgyç ýeň ýeňli poliester dyzynyň uzynlygy aýallar köýnegi
Marka nixiya
Ölçegi XS-3XL
Stil NOOK. S-11715-s
Material 100% poliester
Reňk Custöriteleşdirilen
MOQ 100 sany / reňk
Mysal üçin wagt 5-7 iş güni
Töleg T / T, West Union, Paypal
Üpjünçilik görnüşi OEM hyzmaty
Custöriteleşdirilen hyzmatlar Hawa, logotip we beýleki nagyşlar bar
Bellik Biziň öz markamyz we zawodlarymyz bar, önümimize we görkezmämize esaslanýan her dürli material.Bäsdeşlik bahasy bar.

 

 

//sc02.alicdn.com/kf/H42bb3bc7a0ce4445a288cb843f102077e/221541222/H42bb3bc7a0ce4445a288cb843f102077e.jpg

 

//sc01.alicdn.com/kf/Ha0fe409b04354191bd6aafda5ac79bb4j/221541222/Ha0fe409b04354191bd6aafda5ac79bb4j.jpg

//sc01.alicdn.com/kf/H3d429ac1e1364905b4f27c08bad27d51j/221541222/H3d429ac1e1364905b4f27c08bad27d51j.jpg

//sc02.alicdn.com/kf/HTB1FtEOaUuF3KVjSZK9q6zVtXXaQ/221541222/HTB1FtEOaUuF3KVjSZK9q6zVtXXaQ.jpg

 

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamagyň jikme-jigi: 1 polibagda 50pc, soňra şol bir stil 1 uly gutuda..
Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;
Sorag-jogap1. biz kim?
J: Biz Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýäris, 2011-nji ýyldan başlap Afrika, Demirgazyk Amerika, Merkezi Amerika, Günorta Amerika, Orta Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Europeewropa, Okeaniýa satýarys. Guanç Guangzhouou Hytaýda ýerleşýän kompaniýamyz, iki zawodymyz bar, bir zawod Guanç Guangzhouou, beýlekisi Hunan welaýatynda.Ofisimizde jemi 51-100 adam bar.

2. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
J: 35 dizaýner we alyjy, moda tendensiýasyny dünýäniň çar tarapyndan göreris.Her ýyl 8000-den gowrak täze dizaýn we saýlamak üçin her hepde surata düşüriň.Önümçilik ukyby her hepde 200 müň sany.Hil birinji ýerde durýar we çalt moda biziň maksadymyz.
3. bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
J: Aýal eşikleri (Aýallaryň geýimi, Aýallaryň üstleri, Aýal köýnek, jeans, yubka, top, balak, köýnek, palto, switer we ş.m.)

4. hilini nädip kepillendirip bileris?
J: Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

5. Iň pes sargyt mukdary (MOQ) näçe?
J: MOQ 4-5 ululykdaky reňk üçin dizaýn üçin 100 bölek, biz hem az mukdarda kabul edip bileris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

B. Siz özleşdirilen (OEM / ODM) hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
J: Hawa, biz öz dizaýnyňyzy edip bileris, diňe bize nusga ýa-da tehnologiýa paketini görkezmegiňiz zerur.

6.Siziň paýyňyz barmy?
J: Hawa, her ýyl 8000-den gowrak täze dizaýn bar we käbir modelleriň aksiýasy bar, zerur bolsa size katalog we sitata iberip bileris.

7.Sample gutarandan soň öz dizaýnymy nädip tassyklap bilerin?
J: Nusga wagty 5-7 gün, ýüklemezden ozal nusganyň suratyny çek üçin ibereris, hemme zat dogry bolsa, nusgany ekspress arkaly gapyňyza ibereris.

8.Haýsy tehnikany gowy bilýärsiňiz?
J: Sanly çap etmek / reaktiw çap etmek / ýüpek ekrany çap etmek / sürü çap etmek / sublimasiýa çap etmek, boýalan galstuk, geýim geýmek,
keşde, monjuk, gyzgyn buraw we ş.m.

9


  • Öňki:
  • Indiki: