• sahypa_banner

Guanç Guangzhouou, iň meşhur bahar gyş uzyn ýeňli penjek aýal sumka bilen tötänleýin palto öndürýär

Gysga düşündiriş:

Öz onlaýn egin-eşik biznesiňize başlamak isleýärsiňizmi?Belki, köýnegiň üstünde ajaýyp görünýän ajaýyp dizaýnlaryňyz bar.Belki moda çyzgysyny döretmekde eliňizi synap görmek islärsiňiz ....

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öz onlaýn egin-eşik biznesiňize başlamak isleýärsiňizmi?Belki, köýnegiň üstünde ajaýyp görünýän ajaýyp dizaýnlaryňyz bar.Belki, moda çyzgysyny döretmekde eliňizi synap görmek islärsiňiz.

Maksatlaryňyz haýsy bolsa-da, muny amala aşyrmak üçin ýokary hilli ýörite eşik öndüriji gerek bolar.Onlyeke-täk sorag nireden tapyp bolar.Muny bilmek üçin okaň!

Bu ugurda tejribäňiz ýok bolsa, wagtyňyzda we býudjetiňizde garaşýan hiliňizi üpjün edip biljek egin-eşik öndürijisini tapmak üçin göreşip bilersiňiz.

Degişli egin-eşik öndürijisini tapmak üçin özüňize iň oňat mümkinçilikleri bermek üçin zerur bahada materialyň dogry hilini üpjün edip biljek birini gözlemeli.Soňra öndürijiniň iberiş wagtynyň özüňiz bilen gabat gelýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamaly.

Netijede, belli bir ugurda ýa-da dizaýn görnüşinde uly tejribä eýe bolan synagdan geçen öndüriji bilen işlemegi saýlamaly.Bu size üstünlik gazanmak üçin iň gowy pursat berer.

Youaşaýan ýurduňyza baglylykda, gowy eşik öndüriji tapmak gaty aňsat ýa-da kyn bolup biler.Hytaýyň Guanç Guangzhouou ýaly dünýäniň käbir sebitleri matalary we ýokary hilli öndürijileriň ýokary dykyzlygy bilen bütin dünýäde meşhurdyr.

Önümçilik hyzmatdaşy üçin iň oňat we köplenç iň amatly warianty şu ýerden tapyp bilersiňiz.Hytaýda daşary ýurt öndürijilerinden egin-eşik import etmek adaty bir zat bolsa-da, adaty düşünje, bu harytlaryň içerki öndürijiden tapyp boljak önümleri ýaly ýokary hilli däldigi.Researchöne gözlegleriňizi geçirseňiz, size laýyk öndürijini tapyp bilersiňiz.

Iň ýokary derejeli egin-eşik öndürijisi bilen işleýändigiňize göz ýetirmek isleseňiz, “Nixiya Group” -a göz aýlamaly.Biziň OEM we ODM hyzmatlarymyzy üpjün edýär, olaryň içinde sekiz müňden gowrak dizaýn öndürilýärEgin-eşik öndürýän zawodher ýyl.Bu pudakda ýigrimi ýyldan gowrak tejribesi bar, şonuň üçin eliňiziň gowydygyna göz ýetirip bilersiňiz.Üstünlik!

Çalt Jikme-jiklikler

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:Hytaý önümleri lomaý aýal köýnekler we 2015-nji ýylyň gara we ak köýnek

Spesifikasiýa

Haryt ady Guanç Guangzhouou, iň meşhur bahar gyş uzyn ýeňli penjek aýal sumka bilen tötänleýin palto öndürýär
Stil
Tötänleýin
Dizaýn Uzyn ýeň
Aksesuar
sumka bilen
Material Poliester we pagta
Ölçegi S / M / L / XL / 2XL / 3XL (Gözegçilik edip bolýar)
Mysal üçin wagt 5-7 gün
MOQ 100 sany / bir dizaýn / bir reňk
Töleg T / T, West Union, Paypal
Is_Customized Hawa, logotip we beýleki nagyşlar bar.


Önümiň beýany

6073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-1156073ea5fdb931Q-115


  • Öňki:
  • Indiki: